AKTIVITY VO FEBRUÁRI

08.02.2023 o 9.00 depistáž so zameraním na školskú spôsobilosť detí – pre prihlásených predškolákov, v spolupráci s CPPPaP BAI. 09. 02. 2023 od 09.30 hod.   FAŠIANGOVÝ KARNEVAL v MŠ- v triedach, súťaže, karnevalová diskotéka, sladkosť ako odmena, tety kuchárky nám upečú šišky na …