Plenárne rodičovské stretnutie – 19.09.2023 o 16.00.

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne stretnutie  rodičov dňa 19. 09. 2023 (utorok) o 16,00 h na školskom dvore materskej školy.                      Program: 1. Privítanie prítomných rodičov 2. Predstavenie pedagogických zamestnankýň 3. Školský poriadok, Plán práce školy, iné dokumenty 4. Oboznámenie s prevádzkou …