Získanie zeleného certifikátu

Zelený certifikát a logo naša MŠ získala za odovzdané použité batérie v roku 2022. Logo je potvrdením, že naša MŠ aj vďaka rodičom pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia aj správnym triedením odpadov. Ďakujeme za spoluprácu pri zbere použitých batérií. V prípade, že …

AKTIVITY V MÁJI

03.05.2023 o 10.30 hod.- Divadlo Na hojdačke- predstavenie ,,Kolobeh vody“ – v MŠ pre všetky deti (hradené z finančných prostriedkov OZ Zámoček 200 €). 04.05.2023 – Tino Pátrač spoznáva fontány Bratislavy – vychádzka so sprievodkyňou – deti z triedy Včielky – …

Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023.

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť nasledovným skupinám oprávnených detí, ktoré navštevujú: posledný ročník materskej školy (predškoláci) alebo základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu (formou vyplnenej …