AKTIVITY V MÁJI

03.05.2023 o 10.30 hod.- Divadlo Na hojdačke- predstavenie ,,Kolobeh vodyv MŠ pre všetky deti (hradené z finančných prostriedkov OZ Zámoček 200 €).

04.05.2023 Tino Pátrač spoznáva fontány Bratislavy – vychádzka so sprievodkyňou – deti z triedy Včielky – súčasť projektu Umenie v Bratislave, Bratislava v umení, odchod z MŠ 9.30, desiata 8.55.

Týždeň od 09.05.2023Návšteva mamičky s bábätkom v triede Včielok -ukážka starostlivosti o bábätko s pani Sokolou dopoludnia po dohode s pani učiteľkami.

Projekt ,,Motýle v škôlke“ pozorovanie vývoja motýľov od húsenice po vypustenie motýľov, pre všetky triedy v MŠ (hradené z finančných prostriedkov OZ Zámoček cca 80 €).

12.05.2023 – o 10.00 hod. – ,,Zvieratká na letisku“ – divadelné predstavenie v DPOH pre deti z triedy Včielky, odchod z MŠ 9.30, desiata 8.55 (vstupné 7 € na dieťa hradené finančných prostriedkov OZ Zámoček).

19.05.2023 o 10.00 hod. – Ukážka včelích úľov a beseda o včelách s pánom Horákom (oteckom z triedy Včielok) – na ŠD v MŠ pre všetky deti.

23.05.2023Tino Pátrač spoznáva fontány Bratislavy – dokončenie vychádzky k fontánam s pani učiteľkami – deti z triedy Včielky – súčasť projektu Umenie v Bratislave, Bratislava v umení.

25.05.2023 o 10.00 hod. – Návšteva Bibiany na tému ,,Lovci znakov“ – deti z triedy Lienky.

26.05.2023 – Koncoročné fotenie detí v exteriéri MŠ v spolupráci s pani Novotovou – mamička z triedy Lienky.

30.05.2023 dopoludnia – Nácvik požiarneho poplachu s deťmi v MŠ.

31.05.2023 o 10.15 hod. – Návšteva hasičov v MŠ v spolupráci s pánom Ujmiakom a Agócsom  pre všetky deti.