Ako poukázať 2% z daní

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2022 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

OZ Zámoček

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Zámoček, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali OZ Zámoček min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% – vyžiadajte si od nej potvrdenie):

Adresa: Kuzmányho 830/9, 81106 Bratislava-mestská časť Staré Mesto

E-mail: oz.zamocek@gmail.com

IČO: 31815219

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4811000000002623748663 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)