Akcie OKTÓBER

  • Vychádzka do Prezidentskej záhrady – včielky 01.10.2021
  • Začína sa krúžková činnosť pre prihlásené deti od 04.10.2021
  • ZBER PAPIERA v čase od 04. 10. – 08.10. 2021 (informácie na ozname na dverách)
  • Tekvičková výstavka  pred škôlkou v čase od 18.10. – 29. 10. 2021 pre všetky deti
  • Divadelné predstavenie ,, Lienka Anulienka a bojazlivé strašidielko“ (divadlo Makile) dňa 19. 10.2021 o 10.45 hod. na školskom dvore pre všetky deti (hradené z financií OZ Zámoček 150 €)
  • Vychádzka do Prezidentskej záhrady (triedny projekt LIENKY) – dopoludnia- 18.10. – 22.10.2021 trieda lienok deň upresníme
  • Návšteva SNG dňa 26.10. o 10.00 hod.-včielky
  • Deti z triedy včielok pokračujú v projekte Strom života
  • Rodičovská brigáda – termín upresníme po dohode s OZ Zámoček