Získanie zeleného certifikátu

Zelený certifikát a logo naša MŠ získala za odovzdané použité batérie v roku 2022. Logo je potvrdením, že naša MŠ aj vďaka rodičom pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia aj správnym triedením odpadov. Ďakujeme za spoluprácu pri zbere použitých batérií. V prípade, že …

Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023.

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť nasledovným skupinám oprávnených detí, ktoré navštevujú: posledný ročník materskej školy (predškoláci) alebo základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu (formou vyplnenej …