PROJEKT STROM ŽIVOTA

Trieda Včielok v školskom roku 20212022 pokračuje v projekte Strom života. Ide o aktivitu environmentálnej a neziskovej organizácie, ktorá sa snaží deti už od útleho veku vzdelávať, rozvíjať ich osobnosť a viesť k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia. Deti združené …