PROJEKT STROM ŽIVOTA

Trieda Lienok v školskom roku 2022/2023 realizuje projekt Strom života. Ide o aktivitu environmentálnej a neziskovej organizácie, ktorá sa snaží deti už od útleho veku vzdelávať, rozvíjať ich osobnosť a viesť k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia. Deti združené do …