LETNÉ PRÁZDNINY

Chceme Vás požiadať o záväzné nahlásenie dochádzky svojho dieťaťa počas letných prázdnin do materskej školy.(u pani učiteliek v triedach). Zriaďovateľ určil, ktoré materské školy v Starom meste budú otvorené. MŠ Kuzmányho bude otvorená v JÚLI a zároveň sme zbernou škôlkou pre MŠ Heydukova (tzn. že tu …