PROJEKT STROM ŽIVOTA

Trieda lienok sa v školskom roku 2020/2021 zapojila do projektu Strom života. Ide o aktivitu environmentálnej a neziskovej organizácie, ktorá sa snaží deti už od útleho veku vzdelávať, rozvíjať ich osobnosť a viesť k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia. Deti …