ZDRAVÝ ÚSMEV

deti v triede Mravčeky Projekt je zameraný na dentálnu hygienu detí predškolského veku a prebieha počas celého školského roku. Cieľom projektu je zúčastňovať a podieľať sa na stomatologickej prevencii u detí, vytvárať správne hygienické celoživotné návyky u detí. Zapojiť do tejto činnosti deti materskej školy …