• OZNAM O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY POČAS JESENNÝCH PRÁZDNIN
  Na základe rozhodnutia zriaďovateľa materských škôl v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s aktuálnou situáciou šírenia COVID-19 a opatreniami RÚVZ budú materské školy v čase jesenných školských prázdnin v dňoch 29.10.2020 (štvrtok) a 30.10.2020 (piatok) zatvorené. MŠ budú opäť v prevádzke od pondelka 2.11.2020.
 • Hrabanie lístia na škôlkarskom ihrisku a záhrade
  Milí rodičia, lístie nám z okolitých stromov neustále padá, ak si nájdete 15-20 min čas na hrabanie, budeme veľmi radi:)Hrabať môžete kedykoľvek počas dňa, hrable sú k dispozícii vedľa dreveného domčeka. Lístie dávame do vriec. Ohláste sa pani učiteľke alebo …
 • Tekvičková slávnosť
  Pozývame všetkých rodičov zapojiť sa do našej tradičnej prehliadky vo vyrezávaní originálnych a nápaditých výtvorov z rôznych druhov tekvíc. Doma spoločne s deťmi vytvorte výrobok z tekvice a prinesiete do MŠ. Prehliadka bude do 31.10.2020. Tekvičku môžete umiestniť k budove …
 • Spolupráca rodičov s MŠ
  Milí rodičia, ďakujeme že nám dáte vedieť, v akej oblasti nám môžete pomôcť, napr.: remeselnícke práce – údržba interiéru, krajčírske, maliarske, opravárske práce, záhradnícke práce, odborníci s PC, iné (sponzorské dary, kancelárske potreby, potreby pred deti, na chod prevádzky MŠ …
 • Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)
  Výrazne sa bude odporúčať nosenie rúšok na materských školách u detí predškolského veku počas celého pobytu v materskej škole, môžete dať dieťaťu rúško na tvár ráno pri príchode . h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia …
 • ZDRAVÝŽIVKA V MATERSKEJ ŠKOLE – ZRUŠENÉ z dôvodu choroby
 • Organizácia krúžkov v školskom roku 2020/21 – do odvolania prerušená!
  Na základe povolenia zriaďovateľa MŠ, s dodržiavaním všetkých bezpečnostných opatrení pre učiteľov krúžkov (nosenie rúška, meranie teploty, dezinfekcia rúk, vetranie priestoru, nepremiešavanie skupín detí) od 05.10.2020 sa začala na našej materskej škole realizovať krúžková činnosť. ANGLICKÝ JAZYK v spálni 2. triedy. …
 • DOKÁŽEM TO SÁM – ROZVÍJANIE SEBAOBSLUŽNÝCH NÁVYKOV PRI STOLOVANÍ
  Deti si osvojujú návky kultúrneho stolovania a posilňujú si samostatnosť a zodpovednosť pri stolovaní. Cieľ projektu: Poskytnúť deťom možnosť aktívne uplatňovať samostatnosť pri stolovaní, rozvíjanie pracovných zručností a kultúrnych návykov.
 • TVORBA KNIHY
  Cieľ projektu: Zapojiť deti a rodičov do tvorby knihy. Podporiť spoluprácu rodiny a materskej školy. Rozvíjať predčitateľské schopnosti detí. Umožniť deťom nadobúdanie skúseností so sprostredkovanou informáciou, vrátane informácie štruktúrovanej ako písaná reč.
 • Voľby do Rady školy
  Na základe hlasovania vykonaného dňa 10.09.2020 v čase ranného príchodu dieťaťa do MŠ boli zvolený dvaja kandidáti z rodičov: pán Agócs a pán Šebesta. Výsledky hlasovania: 1. pán Agócs – 45 hlasov 2. pán Šebesta – 16 hlasov 3. pani …