Projekty

Ďakujeme za sponzorský dar od UNILEVER

Ďakujeme za sponzorksý dar od Unilever Slovensko, spol. s r.o. ktorý dobrial čistice potreby našej škôlke:) Patrí vám od nás veľké ďakujeme:)


Ďakujeme za podporu projektu Nadácia Tesco–Vy rozhodujete my pomáhame: „Zelený Zámoček - Zdravý pohyb detí na upravenom a bezpečnom škôlkarskom ihrisku Materskej školy", ktorú podporili v sume 600 Eur.

Ďakujeme za podporu projektu Nadácia Tesco–Vy rozhodujete my pomáhame: „Zelený Zámoček - Zdravý pohyb detí na upravenom a bezpečnom škôlkarskom ihrisku Materskej školy", ktorú podporili v sume 600 Eur. Prostriedky sú určené na nákup výchovno-vzdelávacích a pohybových pomôcok.


Ďakujeme za podporu projektu Nadácia Volkswagen: „Na ceste nie som sám - BEZPEČIE DETÍ NA CESTÁCH“, ktorú podporili v sume 1900 Eur.

Ďakujeme za podporu projektu Nadácia Volkswagen: „Na ceste nie som sám - BEZPEČIE DETÍ NA CESTÁCH“, ktorú podporili v sume 1900 Eur. Deti sa budú radovať z nového mobilného dopravného ihriska a flexikolobežiek, projekt trvá od apríla do novembra 2018.


Ďakujeme za podporu projektu Nadácia DM-spoločne: „Športujeme s radosťou na krajšom a zelenšom ihrisku v Materskej škole“.

Ďakujeme za podporu projektu Nadácia DM-spoločne: „Športujeme s radosťou na krajšom a zelenšom ihrisku v Materskej škole“. Milí a zlatí dobrovoľníci v piatok 17.augusta 2018 pripravili škôlku pre nových škôlkarov. Vyčistili záhradu, ihrisko a pomohli s umývaním okien. Ďakujeme vám:))


Ďakujeme za podporu projektu Nadácia Pontis Naše mesto: „Škôlkárske ihrisko - miesto pre hru a pohyb detí”.

Ďakujeme za podporu projektu Nadácia Pontis Naše mesto: „Škôlkárske ihrisko - miesto pre hru a pohyb detí”. Usilovní a milí dobrovoľníci v júny 2018 zveladili interiér škôlky, umyli okná, upravili záhradu školky a ponosili množstvo vriec s pieskom do nového pieskoviska vyrobeného rodičmi.


Ďakujeme za podporu projektu Magistrátu hl. mesta BA s názvom: „Deti v pohybe ako podpora hry a pohybovej tvorivosti”, ktorý podporil sumou 300 EUR.

Ďakujeme za podporu projektu Magistrátu hl. mesta BA s názvom: „Deti v pohybe ako podpora hry a pohybovej tvorivosti”, ktorý podporil sumou 300 EUR.V decembri 2017 sme zakúpili potrebné výchovno-vzdelávacie a pohybové pomôcky ktoré sa týkali tohto projeku.


Ďakujeme za podporu projektu MÚ Staré mesto s názvom: "„Záleží nám na vzdelaní detí – detské vedomosti získané formou hry”, ktorý podporil sumou 400 EUR.

Ďakujeme za podporu projektu MÚ Staré mesto s názvom: „Záleží nám na vzdelaní detí – detské vedomosti získané formou hry”, ktorý podporil sumou 400 EUR.V máji 2018 sme zakúpili potrebné výchovno-vzdelávacie pomôcky a návštevili SNG.


Ďakujeme za podporu projektu Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy v sume 300 Eur s názvom: "Deti v pohybe ako podpora hry a pohybovej tvorivosti"

Ďakujeme za podporu projektu Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy v sume 300 Eur s názvom: "Deti v pohybe ako podpora hry a pohybovej tvorivosti". V novembri 2017 sme začali pod vedením detského športového trénera prípravu detí na jednotlivé športové disciplíny. V nasledujúcich mesiacoch v ďalších pohybových aktivitách na jednotlivé športové disciplíny.


Ďakujeme MÚ Staré mesto za podporu projektu "Naša materská škola - podpora psychomotorických aktivít v exteriéri MŠ"

ďakujeme vám, konečne sa tento šk.r. 17/18 naše deti môžu hrať bezpečne na drevenej preliezačke:).


Ďakujeme Nadácii Pontis za podporu dobrovoľníckeho projektu "Naše mesto"

Tak ako každý rok v júni, aj tento šk.rok 2016/17 prišli podporiť škôlku dobrovoľníci, tento krát z organizácii zo Siemens. Usilovne pracovali v exteriéri škôlky, všetko vyčistili a boli veľmi aktívni, usmievaví a hlavne ochotní. Pracovali od 9-14 so zapálením a nadšením. Milí dospeláci, ďakujeme vám a keď chcete, radi vás uvidíme znova v júny.


Dokážem to sám – sebaobsluha pri stolovaní

Deti si osvojujú návky kultúrneho stolovania a posilňujú si samostatnosť a zodpovednosť pri stolovaní.


Čo je to umenie – tvorivé dielne v SNG

Deti 3 triedy sa pravidelne zúčastňujú a oboznamujú s expozíciami SNG a po prehliadke sa aktívne zapájajú do tvorivých dielní a oboznamujú sa s niektorými formami vnímania výtvarného umenia.


Zdravý úsmev

Projekt je zameraný na dentálnu hygienu detí predškolského veku, ktorý priebeha počas celého školského roku. Deťom vštepujeme dôležitosť pravidelne si umývať zuby, aby si osvojili základnú hygienu a starostlivosť osvoj chrup a ústnu dutinu.