Prehľad prázdnin školský rok 2015-16 v našej materskej škole:

 

Školský rok 2018/2019 sa začína 03.09.2018 (pondelok).

Školské vyučovanie sa začína 03.09.2018 (pondelok).

 

Jesenné prázdniny sa začínajú 31.10.2018 (streda) a končia sa 02.11.2018 (piatok). Vyučovanie sa začína 05.11.20178(pondelok).

Vianočné prázdniny sa začínajú 24.12.2018 (pondelok) a končia sa 07.01.2019 (pondelok). Vyučovanie sa začína 08.01.2019 (utorok).

Polročné prázdniny01.02.2019 (piatok). Vyučovanie sa začína 04.02.2019 (pondelok).

Jarné prázdniny pre Bratislavský kraj sa začínajú 25.02.2019 (pondelok) a končia 01.03.2019 (piatok). Vyučovanie sa začína 04.03.2019 (pondelok).

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 18.04.2019 (štvrtok) a končia 23.04.2019 (utorok). Vyučovanie sa začína 24.04.2019 (streda).

Letné prázdniny sa začínajú 01.07.2019 (pondelok) a končia 31.08.2018 (sobota). 

Školský rok 2019/2020 sa začína 02.09.2019 (pondelok).

 

Školské zariadenie, kde môžete dieťa umiestniť počas prázdnin, sledujte na našej stránke alebo na stránke zriaďovatela MS Kuzmányho http://www.staremesto.sk/

Prázdniny sa týkajú základných škôl, v týchto dňoch nebýva prerušená prvádzka MŠ ale z dôvodu nižšieho stavu detí býva zvyčajne obmedzený počet tried a deti sú rozdelené alebo spojené v jednej triede. V prípade preušenia prevádzky informujeme rodičov na výveskách v materskej škole.