TRIEDA VČIELKY

Školský rok: 2019/2020

3. trieda: VČIELKYnajstaršia trieda pre deti vo veku 5-6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou - predškoláci

Pedagogickí zamestnanci

PaedDr. Viera Mikulášová  - triedna učiteľka

Mgr. Katarína Omaniková

 

Počet detí: 22

Dieťa v MŠ potrebuje:

  • prezuvky (nie šľapky)
  • pyžamo
  • úbor na cvičenie (tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice na gumu, ponožky)
  • hrebeň
  • zubnú kefku
  • veci na prezlečenie (pre prípad znečistenia, obliatia a pod.)

Všetky veci musia byť označené menom dieťaťa.