Denný poriadok

Prevádzka MŠ je od 7:00 - 17:00 hod.

Čas

Aktivity

7,00 hod.

Schádzanie detí, hry a hrové aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena

8,40hod.

Desiata - Mravčekovia

8,55hod.

Desiata - Lienky

9,15hod.

Desiata - Včielky

 

 

Edukačné aktivity, hry, pobyt vonku

 

 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu, hygiena

11,30 hod.

Obed - Mravčekovia

11,55 hod.

Obed - Lienky

12,25 hod.

Obed Včielky

 

Hygiena, odpočinok

14,30 hod.

Olovrant - Mravčekovia

14,45 hod.

Olovrant – Lienky a Včielky

 

 

Edukačné aktivity, záujmové krúžky, hry a hrové aktivity, pobyt vonku

 

17,00hod.

Ukončenie prevádzky