Ďakujeme za sponzorský dar od UNILEVER

Ďakujeme za sponzorksý dar od Unilever Slovensko, spol. s r.o. ktorý dobrial čistice potreby našej škôlke:) Patrí vám od nás veľké ďakujeme:)


Tvorivé dielne v Kunsthalle

13. 12. Včielky


Vianočná tržnica v MŠ

18.12. po 15.00 pre rodičov


20.12 Ježiško v MŠ v dopoludňajších hodinách

19.12. pre všetky deti


Vystúpenie v senior centre

21.12. Včielky 10.30


Logopedická depistáž v MŠ

Zmena termínu Lienky a Včielky


Športový krúžok - GYMNASTIKA

Štvrtok: 15.00-15.45


Ďakujeme všetkým rodičom za pomoc na brigáde:)

Milí rodičia, ďakujeme vám veľmi pekne za vašu pomoc na rodičovskej brigáde spojenej s grilovačkou. Stihli sme detské ihrisko a záhradu pohrabať, poplieť, vysadiť kvietky a pozametať:) Detičky veselo šantili ako šarkany a všetci sme si pochutnali na dobrotkách ktroré ste vy a Zamoček zabezpečili. Ďalšia brigáda je plánovaná na november keď napadne lístie a vyspravia lavičky, ktoré natrieme. Tešíme sa na vás, tím oz. Zámoček


Ďakujeme za podporu projektu Nadácia Tesco–Vy rozhodujete my pomáhame: „Zelený Zámoček - Zdravý pohyb detí na upravenom a bezpečnom škôlkarskom ihrisku Materskej školy", ktorú podporili v sume 600 Eur.

Ďakujeme za podporu projektu Nadácia Tesco–Vy rozhodujete my pomáhame: „Zelený Zámoček - Zdravý pohyb detí na upravenom a bezpečnom škôlkarskom ihrisku Materskej školy", ktorú podporili v sume 600 Eur. Prostriedky sú určené na nákup výchovno-vzdelávacích a pohybových pomôcok.


Ďakujeme za podporu projektu Nadácia Volkswagen: „Na ceste nie som sám - BEZPEČIE DETÍ NA CESTÁCH“, ktorú podporili v sume 1900 Eur.

Ďakujeme za podporu projektu Nadácia Volkswagen: „Na ceste nie som sám - BEZPEČIE DETÍ NA CESTÁCH“, ktorú podporili v sume 1900 Eur. Deti sa budú radovať z nového mobilného dopravného ihriska a flexikolobežiek, projekt trvá od apríla do novembra 2018.


Ďakujeme za podporu projektu Nadácia DM-spoločne: „Športujeme s radosťou na krajšom a zelenšom ihrisku v Materskej škole“.

Ďakujeme za podporu projektu Nadácia DM-spoločne: „Športujeme s radosťou na krajšom a zelenšom ihrisku v Materskej škole“. Milí a zlatí dobrovoľníci v piatok 17.augusta 2018 pripravili škôlku pre nových škôlkarov. Vyčistili záhradu, ihrisko a pomohli s umývaním okien. Ďakujeme vám:))


Ďakujeme za podporu projektu Nadácia Pontis Naše mesto: „Škôlkárske ihrisko - miesto pre hru a pohyb detí”.

Ďakujeme za podporu projektu Nadácia Pontis Naše mesto: „Škôlkárske ihrisko - miesto pre hru a pohyb detí”. Usilovní a milí dobrovoľníci v júny 2018 zveladili interiér škôlky, umyli okná, upravili záhradu školky a ponosili množstvo vriec s pieskom do nového pieskoviska vyrobeného rodičmi.


Ďakujeme za podporu projektu Magistrátu hl. mesta BA s názvom: „Deti v pohybe ako podpora hry a pohybovej tvorivosti”, ktorý podporil sumou 300 EUR.

Ďakujeme za podporu projektu Magistrátu hl. mesta BA s názvom: „Deti v pohybe ako podpora hry a pohybovej tvorivosti”, ktorý podporil sumou 300 EUR.V decembri 2017 sme zakúpili potrebné výchovno-vzdelávacie a pohybové pomôcky ktoré sa týkali tohto projeku.


Ďakujeme za podporu projektu MÚ Staré mesto s názvom: "„Záleží nám na vzdelaní detí – detské vedomosti získané formou hry”, ktorý podporil sumou 400 EUR.

Ďakujeme za podporu projektu MÚ Staré mesto s názvom: „Záleží nám na vzdelaní detí – detské vedomosti získané formou hry”, ktorý podporil sumou 400 EUR.V máji 2018 sme zakúpili potrebné výchovno-vzdelávacie pomôcky a návštevili SNG.


Ponuka krúžkov v školskom roku 2018-19

pre deti z triedy Včielky a Lienky


Ďakujeme za podporu projektu Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy v sume 300 Eur s názvom: "Deti v pohybe ako podpora hry a pohybovej tvorivosti"

Ďakujeme za podporu projektu Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy v sume 300 Eur s názvom: "Deti v pohybe ako podpora hry a pohybovej tvorivosti". V novembri 2017 sme začali pod vedením detského športového trénera prípravu detí na jednotlivé športové disciplíny. V nasledujúcich mesiacoch v ďalších pohybových aktivitách na jednotlivé športové disciplíny.


Ďakujeme spoločnosti REGINA za sponzorský dar v hodnote 100 Eur

Ďakujeme veľmi pekne Ing. Pavlovi Reginovi zo spoločnosti "REGINA" v Bratislave za sponzorský dar pre naše deti. Dostali výkresy, nožnice, farby na maľovanie skla, maliarske potreby, dekoračné nástroje v hodnote 100 Eur. Detičky sa pri kretívných prácach majú na čo tešiť:)


Ďakujeme MÚ Staré mesto za podporu projektu "Naša materská škola - podpora psychomotorických aktivít v exteriéri MŠ"

ďakujeme vám, konečne sa tento šk.r. 17/18 naše deti môžu hrať bezpečne na drevenej preliezačke:).


Tanečný krúžok Slnečnica

Utorok: 15.30-16.15


Angličtina JŠ Prima

Od 1.10.2018 Pondelok a streda: prihlásené deti z tried Včielky a Lienky


Ďakujeme Nadácii Pontis za podporu dobrovoľníckeho projektu "Naše mesto"

Tak ako každý rok v júni, aj tento šk.rok 2016/17 prišli podporiť škôlku dobrovoľníci, tento krát z organizácii zo Siemens. Usilovne pracovali v exteriéri škôlky, všetko vyčistili a boli veľmi aktívni, usmievaví a hlavne ochotní. Pracovali od 9-14 so zapálením a nadšením. Milí dospeláci, ďakujeme vám a keď chcete, radi vás uvidíme znova v júny.


Ďakujeme HB Reavis za podporu projektu v hodnote 1000 Eur

Ďakujeme Nadáciii HB Reavis za podporu projektu "Rozšírenie hracej plochy pre deti" v sume 1000 Eur, v roku 2016. Mohli sme zrealizovať nákup a montáž drevenej preliezačky pri vstupnej časti MŠ. Celkovú sumu za preliezačku doplnili finančné dary od rodičov v sume cca 900 Eur a 2% z minulého roku v sume 500 Eur.


Ďakujeme za podporu projektu od Nadácie VUB v sume 1500 Eur

Hurá:)) získali sme od Nadácie VUB financie na projekt "Naše škôlkarske ihrisko a záhrada spájajú našu komunitu rodičov, detí a priateľov školy" v hodnote 1500 Eur. Vďaka nim môžme realizovať bezpečnú dopadovú plochu pod drevenú preliezačku ktorá je situovaná pri vstupe do MŠ v šk.r.17/18.


Ďakujeme za podporu projektu Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy v sume 500 Eur

Ďakujeme za podporu projektu Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy v sume 500 Eur s názvom "Olympiáda pre malých športovcov-podpora zdravého životného štýlu". V tomto šk.roku 2016/17 nás podporili sumou 500 Eur ktoré sme investovali na nákup pohybovo-edukačných pomôcok a odmien pre deti. Vďaka nim sme mohli podporiť našu tradičnú a deťmi očakávanú detskú Olypiádu kt. sa konala 16.júna 2017.


Ďakujeme MÚ Staré mesto za podporu projektu v sume 350 Eur

Ďakujeme MÚ Staré mesto za podporu projektu "Naša materská škola - miesto pre vzdelávanie cestou tvorivosti a poznávania" MÚ SM nás podporilo v sume 350 Eur. Vďaka nim sme v šk.r. 16/17 mohli navštíviť výstavy v SNG, Detskom a prírodovednom múzeu, dokúpiť náučné, tvorivé a zaujímavé knihy a pomôcky na vytvorenie prezentácie.


Nové skrinky v šatni vďaka podporenému projektu od IWCB

V šatni Včielok a Lienok sa začiatkom roka 2016 vymení 40 skriniek s dierkami a lavičkami. Projekt podporila organizácia IWCB - International Women's Club v Bratislave. Ďakujeme:)


Fotografie v galérii

Pre rodičov - zmena hesla


V školskej jedálni varia ZDRAVO a CHUTNE pre naše deti

Milí rodičia, vďaka vašej finančnej podpore, pani Borovičková s pani kuchárkami Dankou a Katkou zahŕňajú do jedálnička našich detí ovocie a varia so zdravými potravinami. Vznikli nové jedlá: avokádový dip, cícerová polievočka, bulgur s ovocím, ryža so šafránom,... Varí sa so špaldovou múkou, kuskusom, solí sa morskou soľou a sladí trstinovým cukrom alebo medom. Ďakujeme za vašu podporu, ktorá je venovaná zdraviu našich detí. tím O.Z. Zámoček


Spolupráca rodičov s MŠ

Milí rodičia, ďakujeme že nám dáte vedieť, v akej oblasti nám možete pomôct.. Príkl.: remeselnícke práce (údržba inter., krajčírske, maliar.,opravárske práce, …)., záhradnícke práce., odborníci s PC., rozmnožovanie pracovných listov pre deti., iné (sponzorské dary, kancelárske potreby, potreby pred deti, na chod prevádzky MŠ-čistiace prostriedky, …) Prosím ponuky zasielajte pani riaditeľke (mskuzmanyho@staremesto.sk), alebo pani učiteľkám v v triedach. Ďakujeme vám:)


Čo je to umenie – tvorivé dielne v SNG

Deti 3 triedy sa pravidelne zúčastňujú a oboznamujú s expozíciami SNG a po prehliadke sa aktívne zapájajú do tvorivých dielní a oboznamujú sa s niektorými formami vnímania výtvarného umenia.


Dokážem to sám – sebaobsluha pri stolovaní

Deti si osvojujú návky kultúrneho stolovania a posilňujú si samostatnosť a zodpovednosť pri stolovaní.


Spolupráca MŠ s Občianskym združením Zámoček

Občianske združenie Zámoček od roku 2003 podporuje Materskú školu Kuzmányho, aby naše deti svoje škôlkarske roky prežili v podnetnom, zdravom a všestranne rozvíjajúcom prostredí. OZ Zámoček funguje dobrovoľnícky a tvoria ho rodičia detí navštevujúcich Materskú školu.


Spolupráca materskej školy s rodičmi

Rodičov pravidelne informujeme o akciách, aktivitách a o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ. V prípade záujmu rodiča je možné dohodnúť si s triednou učiteľkou individálne rodičovské stretnutie o svojom dieťati. Ohlasy rodičov na rodičovské stretntutia s pani učiteľkami sú veľmi pozitívne.


Spolupráca MŠ s inými zariadeniamiZdravý úsmev

Projekt je zameraný na dentálnu hygienu detí predškolského veku, ktorý priebeha počas celého školského roku. Deťom vštepujeme dôležitosť pravidelne si umývať zuby, aby si osvojili základnú hygienu a starostlivosť osvoj chrup a ústnu dutinu.