Tvorivé dielne v GMB

03. 05. Včielky


Hasiči v MŠ

25.04. (štvrtok) pre všetky deti


Milí rodičia, ďakujeme za pomoc na brigáde:)

Milí rodičia, deti a priatelia škôlky, ďakujeme že ste prišli na aprílovú rodičovskú brigádu:). Podarilo sa nám škôlkársky dvor pokosiť, pohrabať, pozametať, porylovať, vysadilť bylinky a kvietky, natrieť drevenú preliezku, časť plotu, namaľovať čiary na detskom ihrisku. Všetci sme si pochutnali na koláčikoch, ovocí a maškrtách od vás. Poslednú tohtoročnú brigádu spojenú s grilovačkou plánujeme na štvrtok 16 mája od 15:00. Tešíme sa na vás, tím oz.Zámoček


Zápis budúcich škôlkarov na školský rok 2019/20

Oznam o zápise detí do materských škôl


Jarná rodičovská brigáda sa presúva na štvrtok 4.4.19

Milí rodičia, deti a priatelia škôlky, Jarná rodičovská brigáda sa presúva na štvrtok 4.4.19 od 3pm do cca 6pm. Počasie hlásia teplejšie, pokosíme záhradu, pohrabeme lístie, upravíme zeleň, natrieme drevenú novú preliezačku, detičky si môžu pošantiť s kamarátmi na ihrisku a spoločne si pochutnáme na pripravených dobrôtkach. Tešíme sa na vás, tím oz.Zámoček - Jana, Peťky, Eri, Maťka, Naďka a Viktor


Ďakujeme za sponzorský dar od UNILEVER

Ďakujeme za sponzorksý dar od Unilever Slovensko, spol. s r.o. ktorý dobrial čistice potreby našej škôlke:) Patrí vám od nás veľké ďakujeme:)


Športový krúžok - GYMNASTIKA

Štvrtok: 15.00-15.45


Ďakujeme všetkým rodičom za pomoc na brigáde:)

Milí rodičia, ďakujeme vám veľmi pekne za vašu pomoc na rodičovskej brigáde spojenej s grilovačkou. Stihli sme detské ihrisko a záhradu pohrabať, poplieť, vysadiť kvietky a pozametať:) Detičky veselo šantili ako šarkany a všetci sme si pochutnali na dobrotkách ktroré ste vy a Zamoček zabezpečili. Ďalšia brigáda je plánovaná na november keď napadne lístie a vyspravia lavičky, ktoré natrieme. Tešíme sa na vás, tím oz. Zámoček


Ďakujeme za podporu projektu Nadácia Tesco–Vy rozhodujete my pomáhame: „Zelený Zámoček - Zdravý pohyb detí na upravenom a bezpečnom škôlkarskom ihrisku Materskej školy", ktorú podporili v sume 600 Eur.

Ďakujeme za podporu projektu Nadácia Tesco–Vy rozhodujete my pomáhame: „Zelený Zámoček - Zdravý pohyb detí na upravenom a bezpečnom škôlkarskom ihrisku Materskej školy", ktorú podporili v sume 600 Eur. Prostriedky sú určené na nákup výchovno-vzdelávacích a pohybových pomôcok.


Ďakujeme za podporu projektu Nadácia Volkswagen: „Na ceste nie som sám - BEZPEČIE DETÍ NA CESTÁCH“, ktorú podporili v sume 1900 Eur.

Ďakujeme za podporu projektu Nadácia Volkswagen: „Na ceste nie som sám - BEZPEČIE DETÍ NA CESTÁCH“, ktorú podporili v sume 1900 Eur. Deti sa budú radovať z nového mobilného dopravného ihriska a flexikolobežiek, projekt trvá od apríla do novembra 2018.


Ďakujeme za podporu projektu Nadácia DM-spoločne: „Športujeme s radosťou na krajšom a zelenšom ihrisku v Materskej škole“.

Ďakujeme za podporu projektu Nadácia DM-spoločne: „Športujeme s radosťou na krajšom a zelenšom ihrisku v Materskej škole“. Milí a zlatí dobrovoľníci v piatok 17.augusta 2018 pripravili škôlku pre nových škôlkarov. Vyčistili záhradu, ihrisko a pomohli s umývaním okien. Ďakujeme vám:))


Ďakujeme za podporu projektu Nadácia Pontis Naše mesto: „Škôlkárske ihrisko - miesto pre hru a pohyb detí”.

Ďakujeme za podporu projektu Nadácia Pontis Naše mesto: „Škôlkárske ihrisko - miesto pre hru a pohyb detí”. Usilovní a milí dobrovoľníci v júny 2018 zveladili interiér škôlky, umyli okná, upravili záhradu školky a ponosili množstvo vriec s pieskom do nového pieskoviska vyrobeného rodičmi.


Ďakujeme za podporu projektu Magistrátu hl. mesta BA s názvom: „Deti v pohybe ako podpora hry a pohybovej tvorivosti”, ktorý podporil sumou 300 EUR.

Ďakujeme za podporu projektu Magistrátu hl. mesta BA s názvom: „Deti v pohybe ako podpora hry a pohybovej tvorivosti”, ktorý podporil sumou 300 EUR.V decembri 2017 sme zakúpili potrebné výchovno-vzdelávacie a pohybové pomôcky ktoré sa týkali tohto projeku.


Ďakujeme za podporu projektu MÚ Staré mesto s názvom: "„Záleží nám na vzdelaní detí – detské vedomosti získané formou hry”, ktorý podporil sumou 400 EUR.

Ďakujeme za podporu projektu MÚ Staré mesto s názvom: „Záleží nám na vzdelaní detí – detské vedomosti získané formou hry”, ktorý podporil sumou 400 EUR.V máji 2018 sme zakúpili potrebné výchovno-vzdelávacie pomôcky a návštevili SNG.


Ponuka krúžkov v školskom roku 2018-19

pre deti z triedy Včielky a Lienky


Ďakujeme za podporu projektu Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy v sume 300 Eur s názvom: "Deti v pohybe ako podpora hry a pohybovej tvorivosti"

Ďakujeme za podporu projektu Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy v sume 300 Eur s názvom: "Deti v pohybe ako podpora hry a pohybovej tvorivosti". V novembri 2017 sme začali pod vedením detského športového trénera prípravu detí na jednotlivé športové disciplíny. V nasledujúcich mesiacoch v ďalších pohybových aktivitách na jednotlivé športové disciplíny.


Ďakujeme spoločnosti REGINA za sponzorský dar v hodnote 100 Eur

Ďakujeme veľmi pekne Ing. Pavlovi Reginovi zo spoločnosti "REGINA" v Bratislave za sponzorský dar pre naše deti. Dostali výkresy, nožnice, farby na maľovanie skla, maliarske potreby, dekoračné nástroje v hodnote 100 Eur. Detičky sa pri kretívných prácach majú na čo tešiť:)


Ďakujeme MÚ Staré mesto za podporu projektu "Naša materská škola - podpora psychomotorických aktivít v exteriéri MŠ"

ďakujeme vám, konečne sa tento šk.r. 17/18 naše deti môžu hrať bezpečne na drevenej preliezačke:).


Tanečný krúžok Slnečnica

Utorok: 15.30-16.15


Angličtina JŠ Prima

Od 1.10.2018 Pondelok a streda: prihlásené deti z tried Včielky a Lienky


Ďakujeme Nadácii Pontis za podporu dobrovoľníckeho projektu "Naše mesto"

Tak ako každý rok v júni, aj tento šk.rok 2016/17 prišli podporiť škôlku dobrovoľníci, tento krát z organizácii zo Siemens. Usilovne pracovali v exteriéri škôlky, všetko vyčistili a boli veľmi aktívni, usmievaví a hlavne ochotní. Pracovali od 9-14 so zapálením a nadšením. Milí dospeláci, ďakujeme vám a keď chcete, radi vás uvidíme znova v júny.


Fotografie v galérii

Pre rodičov - zmena hesla


V školskej jedálni varia ZDRAVO a CHUTNE pre naše deti

Milí rodičia, vďaka vašej finančnej podpore, pani Borovičková s pani kuchárkami Dankou a Katkou zahŕňajú do jedálnička našich detí ovocie a varia so zdravými potravinami. Vznikli nové jedlá: avokádový dip, cícerová polievočka, bulgur s ovocím, ryža so šafránom,... Varí sa so špaldovou múkou, kuskusom, solí sa morskou soľou a sladí trstinovým cukrom alebo medom. Ďakujeme za vašu podporu, ktorá je venovaná zdraviu našich detí. tím O.Z. Zámoček


Spolupráca rodičov s MŠ

Milí rodičia, ďakujeme že nám dáte vedieť, v akej oblasti nám možete pomôct.. Príkl.: remeselnícke práce (údržba inter., krajčírske, maliar.,opravárske práce, …)., záhradnícke práce., odborníci s PC., rozmnožovanie pracovných listov pre deti., iné (sponzorské dary, kancelárske potreby, potreby pred deti, na chod prevádzky MŠ-čistiace prostriedky, …) Prosím ponuky zasielajte pani riaditeľke (mskuzmanyho@staremesto.sk), alebo pani učiteľkám v v triedach. Ďakujeme vám:)


Čo je to umenie – tvorivé dielne v SNG

Deti 3 triedy sa pravidelne zúčastňujú a oboznamujú s expozíciami SNG a po prehliadke sa aktívne zapájajú do tvorivých dielní a oboznamujú sa s niektorými formami vnímania výtvarného umenia.


Dokážem to sám – sebaobsluha pri stolovaní

Deti si osvojujú návky kultúrneho stolovania a posilňujú si samostatnosť a zodpovednosť pri stolovaní.


Spolupráca MŠ s Občianskym združením Zámoček

Občianske združenie Zámoček od roku 2003 podporuje Materskú školu Kuzmányho, aby naše deti svoje škôlkarske roky prežili v podnetnom, zdravom a všestranne rozvíjajúcom prostredí. OZ Zámoček funguje dobrovoľnícky a tvoria ho rodičia detí navštevujúcich Materskú školu.


Spolupráca materskej školy s rodičmi

Rodičov pravidelne informujeme o akciách, aktivitách a o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ. V prípade záujmu rodiča je možné dohodnúť si s triednou učiteľkou individálne rodičovské stretnutie o svojom dieťati. Ohlasy rodičov na rodičovské stretntutia s pani učiteľkami sú veľmi pozitívne.


Spolupráca MŠ s inými zariadeniamiZdravý úsmev

Projekt je zameraný na dentálnu hygienu detí predškolského veku, ktorý priebeha počas celého školského roku. Deťom vštepujeme dôležitosť pravidelne si umývať zuby, aby si osvojili základnú hygienu a starostlivosť osvoj chrup a ústnu dutinu.


Tvorivé dielne v GMB

05. 04. Včielky