Ponuka krúžkov v školskom roku 2018-19

V tomto školskom roku ponúka na ša MŠ v spolupráci s agentúrami tieto krúžky a športové kurzy:

Celoročné krúžky v priestoroch MŠ:

  • Anglický jazyk - 2x týždenne, v spolupráci s agentúrou JŠ Prima

Pondelok: Lienky 15.30 - 16.00, Včielky: 16.00 - 16.30

Streda: Včielky: 15.00 - 15.30, Lienky: 15.30 - 16.00

Platba šekom: 50€ za polrok

  • Tanečný krúžok Slnečnica - 1x týždenne, v spolupráci s Mgr. Jankou Masarykovou 

Utorok: 15.30 - 16.15

  • Gymnastika - 1x týždenne, v spolupráci s agentúrou HappyKids

Štvrtok: 15.00 - 15.45

Týždenné športové kurzy prebiehajúce na zodpovedajúcich miestach:

  • Kurz korčuľovania - 5x 60 minút  8.10. - 12.10.
  • Kurz plávania - 5x 60 minút 3.6. - 7.6.