POĎAKOVANIE rodičom

V čase uzatvorenia materských škôl na Slovensku kvôli COVID19 v našej materskej škole zopár oteckov za všetkých bezpečnostných podmienok s rúškami vonku na dvore pomohli pokosiť dvor pre deti, vybudovali chodníky k domčeku na hračky, ku kompostéru, vypílili suché tuje, postavili nový plot na prednom dvore, spevnili stôl pri umývadle, povynášali staré veci z pivnice a vyčistili ju,  začali s výsadbou zelene v rámci projektu revitalizácie školského dvora. Chcela by som touto cestou vyjadriť veľké  POĎAKOVANIE  rodičom:

Pánovi Agócsovi v prvom rade

Pánovi Pulmannovi

Pánovi Horákovi

Pánovi Maťovi 

Pánovi Kriškovi

Pánovi Majorovi a pani Majorovej

Pánovi Pokornému

Mgr. Mariana Mikšovská

Riaditeľka MŠ