POKYNY UPRAVUJÚCE PODMIENKY PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBDOBIE DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKU 2019/2020

POKYNY UPRAVUJÚCE PODMIENKY PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBDOBIE DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKU 2019/2020

 

Od 1.6.2020 sa umožňuje otvoriť materské školy na dobrovoľnej báze po splnení nasledujúcich podmienok:

Prevádzka materskej školy sa upravuje po dohode so Zriaďovateľom na základe usmernení Ministerstva školstva na:

7.30 hod. – 16. 30 hod. (9 hodín max.)

Nebude zberná trieda, všetky triedy budú fungovať od 7.30 hod. do 16.30, každá trieda bude fungovať samostatne,  budeme sa snažiť byť s deťmi hlavne vonku.

Rodičom boli mailom poslané dotazníky a podľa zistení, riaditeľka materskej školy vyhodnotí, ktoré deti budú môcť navštevovať materskú školu podľa nastavených kritérií (povolanie rodiča - policajti, lekári, hasiči, vojaci, dieťa predškolák, rodič samoživiteľ) a následne bude o tom zákonných zástupcov informovať.

Rodičia

 • pre dieťa prinesú do MŠ 2 krabičky s papierovými vreckovkami, jednu nechajú v skrinke a druhú dajú do umyvárky - namiesto papierových uterákov na utieranie rúk,
 • do skrinky dajú dieťaťu menom označenú uzatvárateľnú fľašu s vodou, ktorú si deti budú brať von na dvor dopoludnia a popoludní,
 • odovzdajú svoje dieťa bez zvýšenej telesnej teploty a zdravé, teplotu bude merať pri vstupe do budovy poverená zamestnankyňa a taktiež bude regulovať počet rodičov v budove,
 • pri vstupe do materskej školy si dezinfikujú ruky a použijú návleky na obuv,
 • bezinfekčnosť dieťaťa potvrdia čestným prehlásením pri prvom nástupe do MŠ po prerušení prevádzky (stiahnuť tu) a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, znova vypíšu písomné vyhlásenie (stiahnuť tu), nájdete v INFO/Tlačivá na stiahnutie/Iné tlačivá,
 • privedú svoje dieťa do šatne, po celý čas pobytu v škôlke majú rodičia rúško, rúško, ktoré malo dieťa na tvári pri príchode do MŠ vezmú so sebou, nenechávajú ho v šatni ani v skrinke, v skrinke nechajú čisté nepoužité rúško pre dieťa,
 • po prezutí odprevadia dieťa k umyvárke, kde dohliadnu na správne umytie rúk a potom ho privedú ku triede, do triedy ani do umyvárky rodičia nevstupujú, v budove sa zdržia max. 10 minút,
 • v prípade akýchkoľvek príznakov na ochorenie COVID 19 je rodič povinný informovať riaditeľku materskej školy a nič nezamlčať,
 • v šatni lienok a včielok budú naraz najviac dvaja rodičia s deťmi, v šatni mravčekov jeden rodič s dieťaťom,
 • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať COVID 19 nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

Deti

 • pri vstupe do materskej školy si dezinfikujú ruky, pred vstupom do triedy si ich musia ísť umyť v umyvárke,
 • si môžu v šatni zložiť rúško; počas pobytu v priestoroch materskej školy ho nosiť nemusia; v skrinke však musia mať aj jedno náhradné nepoužité - čisté rúško,
 • si musia pravidelne a dôkladne umývať ruky pod dohľadom poverenej osoby,
 • si nebudú v materskej škole umývať zuby,
 • dieťa môže prísť vyzdvihnúť z materskej školy len osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti, aj súrodenec nad 10 rokov - na základe splnomocnenia.

Materská škola

 • zabezpečí maximálne 15 detí v triede (deti nesmú migrovať do iných tried),
 • umožní deťom čo najviac času tráviť vonku (ak to počasie dovolí), dieťa treba vhodne obliecť a pripraviť aj pršiplášť  a náhradné oblečenie do skrinky,
 • zabezpečí, aby sa všetky predmety, s ktorými deti prichádzajú do kontaktu, 2x denne dezinfikovali; podlahy je nutné taktiež dezinfikovať na mokro 2x denne,
 • pravidelne, intenzívne a krátko vetrá všetky triedy,
 • predchádza stretávaniu detí z iných tried pri stolovaní zmenou časov:

DESIATA: 8.45 hod. LIENKY, 9.05 hod. MRAVČEKOVIA, 9.25 hod. VČIELKY

OBED: 11.30 hod.  MRAVČEKOVIA, 12.00 hod. LIENKY, 12.30 hod. VČIELKY

OLOVRANT: 14.15 hod. LIENKY, 14.35 hod. MRAVČEKOVIA, 14.55 hod. VČIELKY

 • pripraví podmienky na spanie detí tak, aby postieľky boli umiestnené s rozostupom minimálne jeden meter od seba, podľa možností materskej školy, 1x do týždňa sa bude meniť posteľná bielizeň,
 • namiesto uterákov sa budú používať papierové vrecovky v krabičke, umiestnené v priestore pre uteráky - zabezpečia rodičia,
 • všetky hromadné aktivity ruší (besiedka, výlet, divadlá).

 

PROSBA

Vzhľadom k tomu, že niektorí rodičia písali a ponúkali pomoc, chcela by som Vás poprosiť, ak budete mať možnosť dobrovoľne priniesť pri nástupe do škôlky (ak sa to bude týkať dieťaťa, ktoré môže nastúpiť) nejaký čistiaci prostriedok typu – Sanytol, Savo na hračky, rukavice, dezinfekčný prostriedok na ruky, mydlo, prášok, aviváž. Miestny úrad prisľúbil dezinfekčné a čistiace prostriedky a zakúpil nám novú práčku. Veľká vďaka za pomoc a podporu!

 

                                                                                        Mgr. Mariana Mikšovská

        Riaditeľka MŠ