Príspevky na pobyt dieťaťa v MŠ

Z dôvodu prerušenia prevádzky materských škôl kvôli pandémii koronavírusu v mesiaci marec 2020 bude zákonným zástupcom dieťaťa vrátená pomerná časť určeného príspevku (na konci školského roka - jún, resp. august 2020).

Za mesiac apríl 2020 sa mesačný príspevok neuhrádza - ak by ho zákonný zástupca dieťaťa uhradil (trvalý príkaz), v mesiacoch, kedy  budú materské školy mimo prevádzky budú príspevky vrátené pri zúčtovaní na konci školského roka (jún, resp. august 2020).

                                   Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré mesto