Medzi - nami

2. stretnutie detí z triedy Včielky so seniormi v rámci medzigeneračného projektu

,,Medzi - nami“ bude v stredu 15. 01. od 9.30.

Obsah bloku: Cvičme - v tomto bloku sa zapoja dve seniorky, telocvikárky, autorky spartakiádnych skladieb pre deti, a okrem ukážok cvičení,  deti do pohybových aktivít zapoja.

Projekt sa realizuje v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava- Staré mesto, ktorá navrhla našu materskú školu pre realizáciu pilotného projektu ,,Medzi nami“, ktorý realizujú členovia Klubu Luna Senior Friendly.