Šarkaniáda v MŠ

Od 08. 10. sa budú konať tvorivé dielne pre rodičov s deťmi.

Deti spolu s rodičmi budú vyrábať šarkanov, ktorými si vyzdobíme školský dvor a priestory MŠ.

08.10. utorok - Mravčeky od 15.00 do 16.30

10.10. štvrtok - Včielky od 15.00 do 16.30

17.10. štvrtok - Lienky od 15.00 do 16.30

 

Z priestorových dôvodov prosíme o rešpektovanie nasledujúcich pravidiel:

  • každému dieťaťu môže pomáhať jeden dospelák
  • nenoste so sebou súrodencov detí
  • snažte sa výrobu šarkanu obmedziť na pol hodinu a potom uvoľniť miesto pri stole ostatným

 

winkTešíme sa na vaše tvorivé nápady pri výrobe šarkanov.