Tekvičková slávnosť

 

Pozývame všetkých rodičov zapojiť sa do našej tradičnej prehliadky vo vyrezávaní originálnych a nápaditých výtvorov z rôznych druhov tekvíc.

Doma spoločne s deťmi vytvorte výrobok z tekvice a prinesiete do MŠ.

Prehladka bude prebiehať od 21.10. do 31.10.2019.

Tekvičku môžete umiestniť k budove MŠ ale nezabudnite o nej povedať pani učiteľke, aby sme dieťa s tekvičkou vyfotografovali a po ukončení akcie odmenili diplomom.

Ukážka tekvičiek z minuého roka: