Eko program Pani úroda

15.10. (utorok) v našej MŠ agentúra Daphne uskutoční pre deti od 9.30 program PANI ÚRODA

Spoznajme spoločne plody našich záhrad, ktorý-mi Pani Úroda každoročne odmeňuje dobrých hospodá-rov. Ovocie a zeleninu budeme spoznávať podľa zraku, ale aj hmatu, chuti či vône a porozprávame si príbeh o jednom zázračnom zrnku.

Program bude prebiehať postupne po jednotlivých triedach - každá trieda zvlášť - prispôsobené veku detí.