Plenárna schôdza

Vážení rodičia,
pozývame Vás na na plenárne ZRPŠ dňa 30. 09. (pondelok) o 16,00h

Stretnutie sa uskutoční v 3. triede (Včielky) na poschodí.

Program stretnutia:

  • školský poriadok
  • odsúhlasenie prevádzky MŠ
  • informácie vedúcej ŠJ p. Borovičkovej ohľadom stravovania a platieb
  • prijímanie nových členov do OZ Zámoček, odsúhlasenie príspevku do OZ a informácie OZ Zámoček
  • rôzne
  • diskusia
  • záver

Prosíme o účasť.
     
      Tešíme sa na stretnutie.