Prihlásenie na krúžky

Záujem o krúžkovú činnosť zisťujeme na nástenke v šatni včielok a lienok.

Krúžková činnosť je určená pre deti včielok a deti lienok.

Z ponuky krúžkov MŠ zabezpečí v prípade dostaočného záujmu výučbu anglického jazyka a tanečný krúžok.

Anglický jazyk v spolupráci s Jazykovou školou Prima vedený E.Švecovou 2x týždenne,  tanečná pod vedením J.Masarykovej 1x týždenne.

Všetky krúžky budú prebiehať v popoludňajšom čase, aby nenarúšali edukačné a hrové činnosti MŠ.

 

Športové kurzy sa v spolupráci s agentúrou Happy Kids uskutočnia počas jedného týždňa - denne, korčuľovanie v októbri a plávanie v máji.

Záujem o športové kurzy na nástenke Včielok v šatni - športové kurzy len pre deti, ktoré v tomto školskom dovŕšia alebo už dovŕšili 6 rokov.