Otvorená hodina ANGLIČTINA

Pre rodičov detí, ktoré chodia na angličtinu pripravila pani lektorka JŠ Prima otvorenú hodinu.

V pondelok 10.06.

15.30 deti z triedy Lienky

16.15 deti z triedy Včielky

Otvorená hodina bude v priestoroch telocvične, na konci chodby pri umyvárke.