Rozlúčka s predškolákmi

V utorok 25.06.. sa v triede včielok slávnostne rozlúčime s predškolákmi, ktorí nám v septembri idú do školy. Budúci prváci sa rozlúčia s deťmi aj s personálom materskej školy a pani učiteľky pre ne pripravia darčeky a oslavu.

Rozlúčka je pre deti a prebehne v dopoludňajších hodinách.