Športové kurzy - plávanie

Plavecký výcvik

 

Cieľ kurzu:

Odstrániť strach detí z vodného prostredia, nácvik splývania a skokov do vody.    

                      U vyspelejších detí bude zaradený nácvik plaveckých spôsobov kraul a znak.    

                      Deti podľa plaveckej výkonnosti trénujú v skupinách po 5 detí na trénera.

 

Termín výcviku: 03.06.2018 - 11.06.2018

(3.6.,4.6.,6.6.,7.6. a 11.6)

Miesto výcviku: plaváreň Centrál

Čas odchodu: 9.15

Výcvik: 10.00-11.00

Príchod autobusu späť: 12.30

Počet detí :

Platba: 48€

Na účet číslo: SK0983300000002501255705,

do poznámky "Kuzmányho - priezvisko dieťaťa"

Spôsob dopravy: autobusom

Poistenie detí: GENERALLI, Happy Kids

Kurz vedie: agentúra Happy Kids

Pedagogický dozor:  učiteľky MŠ

Pokyny nájdete aj v záložke INFO/Tlačivá na stiahnutie/Tlačivá MŠ/Plavecký kurz 2019 pokyny