Koncoročná besiedka

29. (streda) Vás pozývame na koncoročnú besiedku.

Besiedka bude spoločná pre celú materskú školu, triedy sa vo vystúpení budú striedať v jednotlivých pásmach a na záver sa predvedú deti z tanečného krúžku Slnečnica. Začiatok o 15.30 na školskom dvore.

(v prípade nepriaznivého počasie bude vystúpenie v triedach)