Divadelné predstavenie v knižnici

27.03. (pondelok) Návšteva knižnice - Včielky(odchod z MŠ o 9,30 h)

Svet pána Brailla v Oddelení pre nevidiacich
a slabozrakých. Interaktívne podujatie.

(organizované integrované divadelné predstavenie)