Návšteva knižnice

Deti z triedy deti z triedy Lienky20.03. (streda) navštívia knižnicu na Kapucínskej ulici, kde sa zoznámia s priestormi knižnice a s jej významom. Odchod z MŠ o 9.30, desiata o 9.00.