20.12 Ježiško v MŠ v dopoludňajších hodinách

19.12. (streda) budeme v MŠ čakať na Ježiška.

Čakanie nám spríjemní p.Rothenstein hudobným koncertom v triede Včielok.

Potom sa spoločne pôjdeme pozrieť čo nám Ježiško nadelil.