Mikuláš v MŠ

Mikuláš je dedko starý, vie on robiť zvláštne čary...

Do našej MŠ príde 6.12. o 10.40,  aby sa presvedčil ako naše deti poslúchajú rodičov a pani učiteľky.

Mikulášsky program pre deti zabezpečí divadlo Na Hojdačke
názov predstavenia „Anjelské rožky“.

Deti pôjdu po desiate na školský dvor a pred obedom sa stretnú s Mikulášom, aby sme dodržali povinný pobyt vonku.